Chov koz

14.01.2013 18:25

Chov koz má v České republice bohatou historii a tradici. Svědčí o tom i skutečnost, že zahájení kontroly užitkovosti dojných koz spadá již do roku 1928 a kontinuálně probíhá dodnes.

Důvody rozvoje chovu koz u nás i ve světě jsou stejné - pro evropské chovatele je v období nadprodukce kravského mléka a masa chov koz dobrou alternativou. Druhým důvodem rostoucího zájmu o chov koz je stoupající poptávka po zdravotně nezávadných a dietetických potravinách.

Ve většině případů se kozy chovají v ekologických chovech pro produkci velice kvalitního mléka. Syrové mléko se uplatňuje jako dietní potravina, velká část mléka se zpracovává na vysoce kvalitní sýry. Kozí mléko a výrobky z něho mají vlastnosti, které jsou ceněné jak labužníky, tak především dietetiky. Mezi hlavní přednosti kozího mléka patří jeho nutriční a terapeutická hodnota a vysoká stravitelnost. Velmi významný je jeho význam ve výživě dětí, které trpí alergií na kravské mléko. V menší míře se využívá tuk a syrovátka v kosmetickém průmyslu.

Velmi kvalitním produktem je i kozí maso, které se svou nutriční hodnotou řadí mezi nejkvalitnější masa vůbec. Další využitelné produkty jsou kožky, srst a velmi kvalitní, na obsah dusíku bohatý hnůj.

Zanedbatelná není ani skutečnost, že koza je zvíře poměrně přizpůsobivé různým klimatickým podmínkám a lze ji chovat i v oblastech, ve kterých se ostatní hospodářská zvířata těžko uplatňují. Jejich pastva je možná zejména na pastvinách, které nelze ošetřovat tradičním způsobem. V posledním období se uplatňují i při řízené pastvě v chráněných územích, převážně při smíšené pastvě společně s ovcemi. Jsou to většinou pozemky s nálety dřevin či výskytem vysokých invazivních trav, území, kde není možné kosení, neboť by zlikvidovalo chráněné druhy rostlin. Kozy se tak stávají významným prvkem v krajinotvorbě.

čerpáno z knihy Mileny Fantové Chov koz.