Zvláštnosti koz

02.11.2012 13:20

Chov koz bychom měli zahájit pouze v tom případě, že máme o tato zvířata dostatek zájmu. U chovatelů, kteří považují chov koz za své hobby, převládá láska ke zvířatům a radost z vlastních produktů, zatímco ekonomická stránka věci není podstatná. Radost ale tyto zvířata přinášejí pouze tehdy, jsou li zdravá. I zvířata, která chováme pouze pro své potěšení musí být řádně ošetřována a krmena. Všichni zájemci by si měli uvědomit, že nákupem koz jim vzniká povinnost dobře o ně pečovat. Kdo chce chovat zvířata, musí znát jejich potřeby.

Kozy nežijí rády o samotě. Jejich chování je dáno určitou citlivostí. Proto mohou nastat problémy již při změně zařízení chléva. Potíže se mohou ještě zvětšit, když kozy přijdou do cizího prostředí. Při nákupu koz pravidelně zjišťujeme, že zvíře je v novém chlévě smutné, nepřijímá potravu a nepije. Chovatelé koz si toto chování často nedovedou vysvětlit a hledají jeho příčinu ve skladbě krmiva. Zpravidla není skutečnou příčinou krmení, ale cizí prostředí a touha po domově , které jí pokazily chuť. Velmi citliví jsou kozli a starší kozy. Zabydlení se dá snadno ulehčit, jestliže se chovatel zvířeti věnuje a mluví s ním. Kozy mají vesměs mnoho dobrých vlastností. Humorně je popsal Carl Roesch, dřívější předseda Pracovní společnosti německých zemských svazů chovatelů koz: „ Kozy jsou jako ženy – elegantní, laskavé a zvědavé a mají sklon k mečení“.

Na adresu koz ale padají i poznámky negativní.

I když mají dostatek potravy, říká se o nich, že jsou vybíravé a mlsné, protože v normálním krmení hledají chutná sousta. Na pastvě se kozy rozptýlí, jsou neustále v pohybu a nevytvářejí uzavřené stádo. Dávají přednost jeteli, bylinám a keřům, spotřebují ale i nespasené zbytky, které zanechala jiná zvířata.

Při společném chovu s ovcemi přejímají kozy vždy vedoucí roli. V boji o postavení jdou kozy proti sobě tvrdě, zejména pokud mají rohy. Velmi bojovní jsou kozli. Silně se trkají hlavami tak dlouho, až jedno ustoupí a považuje se za poražené. Od tohoto okamžiku je všechno jasné. Při potyčce se kozy staví na zadní nohy a cíleně se napadají. Zkrvavené hlavy přitom nejsou nic mimořádného.

Současný chov rohatých koz a koz bez rohů je velmi problematický, protože kozy bez rohů zaujímají vždy nižší postavení. Tuto nadvládu využívají některé rohaté kozy a utlačují ostatní, což se projevuje zvlášť negativně při krmení.

Kozy jsou velmi dobrými pozorovateli. Rychle postřehnou každý šramot nebo pohyb. K odpočinku volí – pokud je to možné - vyvýšená místa. Odtud mohou lépe pozorovat okolí a při nebezpečí rychle reagovat. Tato místa obsazuje pravidelně nejvyšší zvíře. Stádo koz vodí většinou starší zkušený vůdce, který ale nemusí být nejsilnější.